Turnering #36

Indledende par, A-række

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
1
Nord/ -
K73
87632
K9
KT5
B982
BT
DB8
DB96
EDT
K54
ET53
732
 
654
ED9
7642
E84
 
Spil 1 - Datumscore: -103
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Ø 1UT
  ♠6
  5
  100
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 2HJ
  5
  7
  -50
  6,0
  -6,0
  87,5
  12,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  V 2SP
  6
  8
  -110
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  V 2SP
  8
  9
  -140
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  V 2SP
  8
  9
  -140
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  V 2SP
  K
  9
  -140
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Ø 1UT
  ♠4
  9
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Ø 1UT
  6
  9
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Ø 1UT
  ♠4
  9
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 
2
Øst/ NS
KT9
DB5
EK98
743
EB8742
74
754
62
D53
EK9632
32
K8
 
6
T8
DBT6
EDBT95
 
Spil 2 - Datumscore: 423
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 3UT
  6
  11
  660
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  N 3UT
  3
  11
  660
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 3UT
  A
  10
  630
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 3UT
  K
  10
  630
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 3UT
  A
  10
  630
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 2UT
  2
  11
  210
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 2UT
  3
  11
  210
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  N 3KL
  7
  10
  130
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  V 3SP
  ♣3
  8
  50
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
E984
EKB9
E98
KT
73
54
BT
D975432
52
DT62
K742
B86
 
KDBT6
873
D653
E
 
Spil 3 - Datumscore: 752
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 6UT
  J
  12
  990
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 6SP
  ♠6
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  S 6SP
  J
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 6SP
  J
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 6SP
  J
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  S 6SP
  J
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  S 6SP
  J
  12
  980
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  S 7SP
  ♣4
  12
  -50
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 7SP
  ♣4
  12
  -50
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 
4
Vest/ Alle
BT
E98
BT654
842
EKD98
BT2
ED2
D6
743
D765
K98
B95
 
652
K43
73
EKT73
 
Spil 4 - Datumscore: -93
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  V 4SP
  ♠J
  9
  100
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  V 4SP
  J
  9
  100
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  V 3SP
  ♣2
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  V 3SP
  ♣8
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  V 3SP
  ♣2
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  V 2SP
  J
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  V 3SP
  ♣2
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  V 3SP
  5
  9
  -140
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 3KL
  ♠A
  7
  -200
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
5
Nord/ NS
85
EBT752
K43
KD
DT742
K6
ED6
E76
K6
D983
B72
9832
 
EB93
4
T985
BT54
 
Spil 5 - Datumscore: 21
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  V 2SP
  ♣K
  5
  150
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 2HJ
  ♣3
  8
  110
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  N 2HJ
  2
  8
  110
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 2HJ
  ♣8
  8
  110
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 2HJ
  ♣8
  8
  110
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 2HJ
  ♠K
  7
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  N 2RU
  ♠K
  7
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 2HJ
  2
  7
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 2HJ
  ♠K
  7
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 
6
Øst/ ØV
EK9652
KDB73
42
87
964
ED86
DT92
BT43
T2
B93
KB53
 
D
E85
KT75
E8764
 
Spil 6 - Datumscore: 411
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 4HJ
  T
  12
  480
  5,0
  -5,0
  81,3
  18,8
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 4HJ
  3
  12
  480
  5,0
  -5,0
  81,3
  18,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4HJ
  ♣5
  12
  480
  5,0
  -5,0
  81,3
  18,8
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 4HJ
  2
  12
  480
  5,0
  -5,0
  81,3
  18,8
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  N 4HJ
  3
  11
  450
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 4SP
  3
  11
  450
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 4HJ
  3
  11
  450
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 2HJ
  9
  12
  230
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  N 2HJ
  2
  11
  200
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
7
Syd/ Alle
98
ET964
KT963
T
D
D73
DB2
EK8752
ET765
852
8754
4
 
KB432
KB
E
DB963
 
Spil 7 - Datumscore: 691
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Ø 2KL D
  ♠9
  4
  1100
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  V 2KL D
  ♠8
  5
  800
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  V 2KL D
  ♠9
  5
  800
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  V 2KL D
  ♠9
  5
  800
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  V 2KL D
  ♠8
  5
  800
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  V 2KL D
  ♠9
  5
  800
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  V 2KL D
  ♠9
  6
  500
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  V 2KL D
  ♠9
  6
  500
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  S 2UT
  ♣A
  8
  120
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
8
Vest/ -
K53
E5432
654
EK
T92
DBT6
EKD97
6
E8
9
B832
T85432
 
DB764
K87
T
DB97
 
Spil 8 - Datumscore: 8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 4SP
  9
  10
  420
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Ø 5RU D
  ♣A
  9
  300
  6,0
  -6,0
  87,5
  12,5
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4HJ
  2
  9
  -50
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 3HJ
  ♠A
  8
  -50
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  N 3HJ
  3
  7
  -100
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 4HJ D
  ♠A
  9
  -100
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 3HJ
  ♠A
  7
  -100
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 4HJ D
  8
  9
  -100
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  V 4RU
  4
  11
  -150
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
EKBT873
32
DT8
3
4
974
EK965
EB76
962
DBT86
DT942
 
D5
EK5
B7432
K85
 
Spil 9 - Datumscore: 343
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 4SP
  Q
  11
  450
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 4SP
  Q
  10
  420
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 4SP
  Q
  10
  420
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 4SP
  Q
  10
  420
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 4SP
  Q
  10
  420
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4SP
  2
  10
  420
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Ø 5HJ D
  ♠Q
  10
  200
  -4,0
  4,0
  25,0
  75,0
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 3SP
  Q
  10
  170
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  N 3SP
  Q
  10
  170
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 
10
Øst/ Alle
K
E7632
T985
DT2
DT7653
4
E7642
6
EB982
KDBT9
B
E7
 
4
85
KD3
KB98543
 
Spil 10 - Datumscore: -930
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Ø 5SP
  ♠4
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Ø 4SP
  K
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Ø 4SP
  K
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Ø 5SP
  K
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Ø 5SP
  ♣2
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Ø 5SP
  K
  12
  -680
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Ø 6SP
  ♣3
  12
  -1430
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Ø 6SP
  ♣5
  12
  -1430
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Ø 6SP
  ♣3
  12
  -1430
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 
11
Syd/ -
KD6
KD3
E
EKB743
98742
BT85
K83
6
B5
E42
9765
T852
 
ET3
976
DBT42
D9
 
Spil 11 - Datumscore: 676
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 6UT
  ♠J
  12
  990
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 6KL
  ♣2
  12
  920
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 6KL
  A
  12
  920
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  N 6KL
  A
  12
  920
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  N 3UT
  7
  12
  490
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 3UT
  9
  11
  460
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  N 3UT
  2
  11
  460
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 3UT
  ♠J
  11
  460
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 3UT
  2
  11
  460
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 
12
Vest/ NS
B872
B82
D65
EK2
543
D74
ET3
8743
K96
KT95
9742
95
 
EDT
E63
KB8
DBT6
 
Spil 12 - Datumscore: 653
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 3UT
  3
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  S 3UT
  ♠5
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  S 3UT
  ♠3
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 3UT
  ♠5
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  S 3UT
  ♠5
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  N 3UT
  8
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 3UT
  ♣4
  11
  660
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♣8
  10
  630
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 3UT
  2
  10
  630
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 
13
Nord/ Alle
B9
EB8
D8
EBT965
EK873
T
EBT
K832
DT652
K42
K542
4
 
4
D97653
9763
D7
 
Spil 13 - Datumscore: -567
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Ø 6SP
  ♣Q
  11
  100
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Ø 4SP
  ♣Q
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Ø 4SP
  5
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  V 4SP
  A
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Ø 4SP
  ♣Q
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Ø 4SP
  ♣Q
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Ø 4SP
  ♣Q
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  V 4SP
  A
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Ø 4SP
  ♣Q
  11
  -650
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 
14
Øst/ -
T62
ED863
KB9
T5
EB94
BT2
T82
DB8
8753
94
765
E642
 
KD
K75
ED43
K973
 
Spil 14 - Datumscore: 420
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 4HJ
  9
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 4HJ
  ♣A
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  S 4HJ
  ♣Q
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 4HJ
  ♣Q
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  S 4HJ
  ♣Q
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  S 4HJ
  ♣Q
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 4HJ
  2
  11
  450
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♠4
  10
  430
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 3HJ
  ♠8
  11
  200
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
15
Syd/ NS
B832
KDB85
E
E94
EKD964
6
K985
83
ET9742
3
KBT765
 
T75
3
DBT7642
D2
 
Spil 15 - Datumscore: -196
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Ø 5KL D
  Q
  7
  800
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Ø 3UT
  Q
  5
  200
  6,0
  -6,0
  87,5
  12,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Ø 3KL
  3
  8
  50
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Ø 3KL
  3
  9
  -110
  2,0
  -2,0
  62,5
  37,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  N 3HJ
  ♣6
  5
  -400
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 2HJ D
  3
  6
  -500
  -4,0
  4,0
  25,0
  75,0
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  S 3RU D
  ♠A
  7
  -500
  -4,0
  4,0
  25,0
  75,0
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 2HJ D
  3
  6
  -500
  -4,0
  4,0
  25,0
  75,0
 • Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 3RU D
  ♠A
  6
  -800
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
16
Vest/ ØV
B43
T964
87
EKD9
T9752
ED3
D6
743
E86
82
54
BT8652
 
KD
KB75
EKBT932
 
Spil 16 - Datumscore: 323
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  N 4HJ
  ♣J
  11
  450
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 4HJ
  ♣7
  11
  450
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 3UT
  ♣J
  10
  430
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  N 4HJ
  5
  10
  420
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 4HJ
  ♣J
  10
  420
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  N 4HJ
  ♠A
  10
  420
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 4HJ
  ♠A
  10
  420
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4HJ
  ♣J
  9
  -50
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  N 4HJ
  ♣J
  9
  -50
  -7,0
  7,0
  6,3
  93,8
 
17
Nord/ -
T63
ED63
T32
853
D87
B75
B987
DT7
EB52
KT9842
D
64
 
K94
EK654
EKB92
 
Spil 17 - Datumscore: -4
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  S 3RU
  J
  9
  110
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  Ø 3HJ
  A
  7
  100
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Ø 3HJ D
  ♣K
  8
  100
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Ø 3HJ D
  A
  8
  100
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 3UT
  5
  8
  -50
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 3RU
  ♣3
  8
  -50
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 5KL
  ♠A
  9
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 4KL
  ♠A
  8
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  N 5KL
  ♠A
  8
  -150
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
18
Øst/ NS
KDB6
K
EB987
ED7
9
DBT732
T54
K98
ET83
E8654
32
B2
 
7542
9
KD6
T6543
 
Spil 18 - Datumscore: 294
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4SP
  Q
  10
  620
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  S 4SP
  Q
  10
  620
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 4SP
  Q
  10
  620
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  S 4SP
  Q
  10
  620
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 4SP
  Q
  10
  620
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 3SP
  Q
  10
  170
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  S 4SP
  Q
  9
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 4SP
  Q
  9
  -100
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Ø 4HJ
  ♣5
  10
  -420
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
19
Syd/ ØV
KDB84
K9432
KB2
T962
ED8
76
ET63
E5
T7
EKT92
9854
 
73
B65
DB8543
D7
 
Spil 19 - Datumscore: 87
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Ø 2RU D
  ♠7
  5
  800
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  V 2UT
  ♠K
  6
  200
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  V 2UT
  ♠Q
  6
  200
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Ø 2RU D
  ♠3
  7
  200
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 2RU
  ♠6
  7
  -50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  V 2UT
  ♠K
  8
  -120
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 3RU
  ♠T
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  S 3RU
  ♠T
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  S 3RU
  ♠T
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 
20
Vest/ Alle
D94
KT83
KBT742
EK3
974
EDT
D983
B752
E65
9653
65
 
T86
DB2
KB8742
E
 
Spil 20 - Datumscore: 11
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 2HJ
  ♣5
  10
  170
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 2HJ
  ♣6
  8
  110
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 3KL
  A
  9
  110
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 2KL
  ♠K
  9
  110
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  V 1UT
  ♣T
  6
  100
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Poul Just - Henrik Herløv
  11
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  V 1UT
  ♣4
  7
  -90
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  V 1UT
  ♣J
  7
  -90
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  V 1UT
  ♣4
  8
  -120
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  S 2RU
  ♠K
  6
  -200
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
21
Nord/ NS
BT9
EDT5
D962
63
762
B6
B543
D875
EKD3
K832
7
T942
 
854
974
EKT8
EKB
 
Spil 21 - Datumscore: -62
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 2UT
  ♣7
  8
  120
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 2UT
  J
  8
  120
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 3UT
  ♣7
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  S 3UT
  ♣5
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 3UT
  J
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 3UT
  ♣5
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 3UT
  J
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♣5
  8
  -100
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 3UT
  ♠2
  7
  -200
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
22
Øst/ ØV
KD9654
E5
KB6
KD
E83
B9843
T973
7
T72
D2
E842
T863
 
B
KT76
D5
EB9542
 
Spil 22 - Datumscore: 407
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 3UT
  ♣3
  11
  460
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 3UT
  4
  11
  460
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 5SP
  A
  11
  450
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 3UT
  3
  10
  430
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 3UT
  8
  10
  430
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 3UT
  3
  10
  430
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 3UT
  3
  10
  430
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 5KL
  T
  11
  400
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 2SP
  Q
  10
  170
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
23
Syd/ Alle
DT983
85
EKT
E54
K7
B762
D96
D832
B6
KDT93
B84
B96
 
E542
E4
7532
KT7
 
Spil 23 - Datumscore: 414
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 4SP
  K
  11
  650
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 4SP
  9
  10
  620
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 4SP
  K
  10
  620
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 4SP
  ♣3
  10
  620
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 4SP
  K
  10
  620
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 3SP
  K
  10
  170
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3SP
  K
  10
  170
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  N 2SP
  K
  9
  140
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 1UT
  K
  8
  120
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
24
Vest/ -
K743
B754
942
T3
9865
T96
T87
D65
ET
EKD8
D63
K982
 
DB2
32
EKB5
EB74
 
Spil 24 - Datumscore: -8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 1UT
  ♣Q
  8
  120
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 1UT
  ♣6
  8
  120
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 1UT
  T
  7
  90
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  S 2UT
  9
  7
  -50
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 1UT
  ♠9
  6
  -50
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 2RU
  ♣5
  7
  -50
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 1UT
  T
  6
  -50
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 1UT
  T
  6
  -50
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 2UT
  A
  5
  -150
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
25
Nord/ ØV
ED2
KDT82
K62
T3
86
B97654
95
D62
B753
E3
E83
B954
 
KT94
DBT74
EK87
 
Spil 25 - Datumscore: 442
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 3UT
  6
  11
  460
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♣2
  11
  460
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 3UT
  ♣2
  11
  460
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  N 3UT
  ♣5
  11
  460
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 3UT
  7
  11
  460
  4,0
  -4,0
  75,0
  25,0
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  N 3UT
  ♣5
  10
  430
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 3UT
  ♣5
  10
  430
  -3,0
  3,0
  31,3
  68,8
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 4SP
  5
  10
  420
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  S 5RU
  7
  11
  400
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
26
Øst/ Alle
KB92
B6432
D7
T5
DT43
E7
EKT63
D7
876
DT85
KB9862
 
E5
K9
B98542
E43
 
Spil 26 - Datumscore: 38
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  V 2SP
  4
  5
  300
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  V 3UT
  ♣T
  6
  300
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  Ø 2HJ
  ♠A
  6
  200
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  V 3UT
  4
  7
  200
  3,0
  -3,0
  68,8
  31,3
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  Ø 3KL
  ♠A
  8
  100
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 2RU
  A
  7
  -100
  -2,0
  2,0
  37,5
  62,5
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  V 3KL
  Q
  10
  -130
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  Ø 3KL
  ♠A
  10
  -130
  -5,0
  5,0
  18,8
  81,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  N 2KL
  ♣2
  4
  -400
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
27
Syd/ -
EK876
DB6
D9
B63
D42
T9874
T652
K
B953
K
KB7
DT985
 
T
E532
E843
E742
 
Spil 27 - Datumscore: -106
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 3UT
  T
  8
  -50
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 3UT
  T
  8
  -50
  7,0
  -7,0
  93,8
  6,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♣9
  7
  -100
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 3UT
  ♣5
  7
  -100
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 3UT
  K
  7
  -100
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 3UT
  ♣T
  7
  -100
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 3UT
  ♣9
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 3UT
  5
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 3UT
  T
  6
  -150
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 
28
Vest/ NS
ED73
BT76
983
83
BT982
E542
7
652
5
D8
EBT652
D974
 
K64
K93
KD4
EKBT
 
Spil 28 - Datumscore: 627
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  S 3UT
  ♠J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  S 3UT
  ♠J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  S 3UT
  ♠J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 4UT
  J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  S 3UT
  ♠J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  S 3UT
  ♠J
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  S 3UT
  7
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  S 3UT
  7
  10
  630
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  S 3UT
  ♠J
  9
  600
  -8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 
29
Nord/ Alle
EK85
B
EK96
K963
T964
ED72
DB3
D4
DB732
863
54
E85
 
KT954
T872
BT72
 
Spil 29 - Datumscore: -183
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  N 3RU
  4
  11
  150
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 4KL
  ♠2
  9
  -100
  6,0
  -6,0
  87,5
  12,5
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  S 4HJ
  Q
  8
  -200
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 2UT
  3
  6
  -200
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 2UT
  ♠2
  6
  -200
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 3UT
  5
  7
  -200
  1,0
  -1,0
  56,3
  43,8
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 3UT
  8
  6
  -300
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 3UT
  ♠Q
  6
  -300
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  N 3UT
  4
  6
  -300
  -6,0
  6,0
  12,5
  87,5
 
30
Øst/ -
KB8765
E
T9
DBT6
D
KBT8762
82
K75
432
9543
D74
E32
 
ET9
D
EKB653
984
 
Spil 30 - Datumscore: 482
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jens Otto Pedersen (S) - Helle Rasmussen
  3
  Henrik Nissen - Henrik Ibsen
  2
  V 5HJ D
  ♣Q
  8
  500
  8,0
  -8,0
  100,0
  0,0
 • Tommy Kristensen (S) - Martin Juhl
  13
  Poul Just - Henrik Herløv
  11
  N 4SP
  4
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Verner Larsen - Jens Kjeldsen
  18
  Torsten Rasmussen - Lars Walter Petersen (S)
  16
  N 4SP
  9
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
  8
  Nell Rindahl - Niels Lund
  15
  N 4SP
  5
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Olof Malmros - Svend Novrup (S)
  10
  Leise Hemberg - Søren Koch
  4
  N 4SP
  4
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Hans Jørn Rasmussen - Anne Lauritzen
  5
  Jørgen Seidelin - Anders Hørslev
  7
  N 4SP
  9
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Marianne Vestergaard - Else Andersen (S)
  1
  Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
  12
  N 4SP
  5
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Rico Hemberg - Jesper Buus-Thomsen
  14
  Niels Gundesen - Kaj Rosell
  6
  N 4SP
  4
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3
 • Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
  17
  Søren Rasmussen - Anita Buus Thomsen
  9
  N 5SP
  T
  12
  480
  -1,0
  1,0
  43,8
  56,3