Turnering #70

Bellevue-sølvturnering, C-række

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
1
Nord/ -
BT65
KDT8
D2
ET9
EK8
B94
T963
K72
D74
6
E875
D8543
 
932
E7532
KB4
B6
 
Spil 1 - Datumscore: 63
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  S 2HJ
  ♣2
  9
  140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  S 2HJ
  ♠A
  9
  140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  N 3HJ
  ♣3
  9
  140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  S 2HJ
  ♠A
  8
  110
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  N 3HJ
  ♣3
  8
  -50
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 4HJ
  8
  8
  -100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
2
Øst/ NS
KDT64
E982
85
K8
KDB76
ED743
D73
853
3
KT92
BT652
 
EB972
T54
B6
E94
 
Spil 2 - Datumscore: 40
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 4SP
  3
  10
  620
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  V 5RU D
  ♠K
  10
  100
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  V 1HJ
  ♠K
  7
  -80
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  N 4SP
  3
  9
  -100
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  N 4SP
  3
  9
  -100
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 5SP
  3
  9
  -200
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
D4
853
D8
BT9542
ET9
E9742
95
K86
B762
K6
EB4
ED73
 
K853
DBT
KT7632
 
Spil 3 - Datumscore: -255
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Ø 3UT
  2
  8
  100
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  V 3UT
  ♣J
  8
  100
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Ø 3UT
  6
  8
  100
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Ø 3UT
  ♠3
  9
  -600
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Ø 3UT
  2
  9
  -600
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Ø 3UT
  Q
  10
  -630
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
EDB965
E
DB8542
K32
984
K8752
E7
7
DB765
EDT643
6
 
T84
KT32
B9
KT93
 
Spil 4 - Datumscore: 483
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 5SP D
  A
  11
  850
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 5SP
  A
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  N 5SP
  Q
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  N 5SP
  ♣2
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Ø 5RU D
  ♠8
  10
  200
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  N 6SP
  3
  11
  -100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
5
Nord/ NS
EKD83
E75
EK
654
95
D9432
985
B83
BT
86
BT7643
E97
 
7642
KBT
D2
KDT2
 
Spil 5 - Datumscore: 1305
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  N 6SP
  3
  12
  1430
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  N 6SP
  ♣A
  12
  1430
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 6SP
  ♣A
  12
  1430
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  N 6SP
  5
  12
  1430
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  N 6SP
  ♣A
  12
  1430
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  N 5SP
  ♣A
  12
  680
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
6
Øst/ ØV
DT76
7
E9852
432
B54
T9432
K
EKD5
E93
EDB8
764
T76
 
K82
K65
DBT3
B98
 
Spil 6 - Datumscore: -305
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  V 3HJ
  ♠6
  9
  -140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  V 3HJ
  ♠6
  9
  -140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  V 3HJ
  ♠6
  9
  -140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  V 3HJ
  2
  10
  -170
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  V 4HJ
  8
  10
  -620
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  V 4HJ
  ♠6
  10
  -620
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
7
Syd/ Alle
D9
D6
EK853
BT65
KB74
B8
B762
K94
T52
K92
D9
ED872
 
E863
ET7543
T4
3
 
Spil 7 - Datumscore: 120
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  S 3HJ
  ♠4
  10
  170
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  S 2HJ
  ♣2
  10
  170
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  S 3HJ
  ♣2
  10
  170
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  S 2HJ
  2
  10
  170
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  S 3HJ
  ♣4
  9
  140
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  S 4HJ
  8
  9
  -100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
8
Vest/ -
65
D74
EKD732
73
KB4
EB32
84
B542
D973
K96
BT95
ET
 
ET82
T85
6
KD986
 
Spil 8 - Datumscore: 0
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  N 2RU
  6
  9
  110
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  N 2RU
  3
  9
  110
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 2RU
  ♣2
  8
  90
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 2RU
  J
  8
  90
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  N 2RU
  ♣2
  8
  90
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ø 2UT D
  6
  8
  -490
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
EB962
6
DT8
KD84
D8743
K97
B3
E52
T
E854
K9752
976
 
K5
DBT32
E64
BT3
 
Spil 9 - Datumscore: 8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Ø 1UT
  Q
  5
  200
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  S 2UT
  ♣2
  9
  150
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  N 3UT
  2
  8
  -50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  N 2UT
  5
  7
  -50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 3UT
  2
  7
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  N 3UT
  2
  7
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
10
Øst/ Alle
K86
B632
K75
T92
EB72
K
B943
E874
DT5
DT9854
T8
B5
 
943
E7
ED62
KD63
 
Spil 10 - Datumscore: -38
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  N 1UT
  ♣4
  7
  90
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  S 1UT
  ♠2
  7
  90
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  S 1UT
  ♠2
  7
  90
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Ø 1UT
  2
  7
  -90
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  V 2HJ
  ♣T
  8
  -110
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 2SP
  T
  5
  -300
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
ET96
ED
EKDT2
EB
K7543
85
984
D42
8
T76432
B53
K76
 
DB2
KB9
76
T9853
 
Spil 11 - Datumscore: 582
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  N 6UT
  7
  12
  990
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  N 3UT
  ♠8
  13
  520
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  S 3UT
  ♠3
  13
  520
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 3UT
  2
  13
  520
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  S 3UT
  ♠3
  13
  520
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 5RU
  9
  12
  420
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
12
Vest/ NS
T43
T
B864
ET975
962
965
932
KB62
EDB5
KD8742
K
D4
 
K87
EB3
EDT75
83
 
Spil 12 - Datumscore: -68
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Ø 4HJ
  A
  8
  100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Ø 3HJ
  A
  8
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Ø 3HJ
  ♣8
  9
  -140
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ø 3HJ
  ♣3
  9
  -140
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Ø 3HJ
  ♣8
  9
  -140
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Ø 1HJ
  ♣8
  9
  -140
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 
13
Nord/ Alle
94
T53
T93
T9754
KDB83
E762
DB6
6
652
KDB94
74
E32
 
ET7
8
EK852
KDB8
 
Spil 13 - Datumscore: -470
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Ø 3HJ
  ♣Q
  9
  -140
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  V 3SP
  T
  11
  -200
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Ø 4HJ
  A
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  V 4SP
  T
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  V 4SP
  T
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  V 4SP
  T
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 
14
Øst/ -
D94
9743
76
B652
KB85
E65
843
874
E2
K2
EKBT52
KD9
 
T763
DBT8
D9
ET3
 
Spil 14 - Datumscore: -385
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Ø 5RU
  Q
  10
  50
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Ø 3UT
  Q
  11
  -460
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Ø 3UT
  Q
  11
  -460
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Ø 3UT
  ♣3
  11
  -460
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Ø 3UT
  Q
  12
  -490
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Ø 3UT
  Q
  12
  -490
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
15
Syd/ NS
K4
DB765
BT84
D2
85
KT43
9652
KT9
ET73
E98
D
B8764
 
DB962
2
EK73
E53
 
Spil 15 - Datumscore: 58
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 1UT
  ♣4
  9
  150
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  S 2SP
  3
  9
  140
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  S 2SP
  ♠8
  9
  140
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  S 2UT
  6
  8
  120
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  S 3RU
  6
  8
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  S 2SP
  3
  7
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
16
Vest/ ØV
6
EB6
E8542
EKB6
KBT87
54
DBT
DT2
D42
DT73
K973
84
 
E953
K982
6
9753
 
Spil 16 - Datumscore: 158
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  S 4HJ
  ♠J
  10
  420
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  N 4KL
  ♣8
  11
  150
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  N 2KL
  ♣8
  11
  150
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  N 3KL
  ♠2
  11
  150
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 2KL
  ♠2
  10
  130
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  S 3UT
  Q
  8
  -50
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
17
Nord/ -
ED84
DBT652
52
2
B5
EK743
B3
EDT5
KT62
9
D964
K874
 
973
8
EKT87
B963
 
Spil 17 - Datumscore: -40
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 2HJ
  ♠2
  8
  110
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  V 3KL
  J
  8
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  V 2KL
  5
  8
  -90
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  S 1UT
  ♣J
  5
  -100
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  N 2HJ
  6
  6
  -100
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  V 2KL
  Q
  9
  -110
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
18
Øst/ NS
DBT
D76
KB875
T8
5
542
T64
EB9753
K764
K9
D932
KD4
 
E9832
EBT83
E
62
 
Spil 18 - Datumscore: 415
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  S 4SP
  6
  11
  650
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  S 4SP
  ♣A
  10
  620
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  N 4SP
  ♣K
  10
  620
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  S 2SP
  Q
  12
  230
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  S 2SP
  T
  11
  200
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  S 2SP
  6
  10
  170
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
19
Syd/ ØV
8
8532
K987
T873
DT
EDB
DT
KDB542
KB976
T6
B6542
E
 
E5432
K974
E3
96
 
Spil 19 - Datumscore: -437
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  V 3KL
  2
  8
  100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  V 2KL
  ♠8
  9
  -110
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ø 3UT
  ♣2
  10
  -630
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Ø 3UT
  4
  10
  -630
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  V 3UT
  8
  11
  -660
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  V 3UT
  ♠8
  12
  -690
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
20
Vest/ Alle
E64
E872
76
8542
D983
6
KD952
EKB
KDBT943
B43
T63
 
KBT752
5
ET8
D97
 
Spil 20 - Datumscore: -320
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  S 2SP D
  6
  8
  670
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  V 3HJ
  5
  11
  -200
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  S 3SP D
  6
  7
  -500
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ø 4HJ
  ♣2
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Ø 4HJ
  2
  10
  -620
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  Ø 4HJ
  ♠2
  11
  -650
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
21
Nord/ NS
K654
EB6
E63
E52
8
KDT843
52
D843
B72
7
DT984
K976
 
EDT93
952
KB7
BT
 
Spil 21 - Datumscore: 645
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  N 4SP
  ♣2
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  N 4SP
  7
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  N 4SP
  2
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  N 4SP
  7
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  N 4SP
  7
  11
  650
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  N 4SP
  ♣2
  10
  620
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
22
Øst/ ØV
D976
K963
83
EBT
EK3
E5
KDT9
K863
B5
DT874
EB654
2
 
T842
B2
72
D9754
 
Spil 22 - Datumscore: -665
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jørn Vinther Rasmussen - Kim Jacobsen
  2
  Christian Larsen - Tommy Pedersen
  1
  V 3UT
  ♣2
  10
  -630
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Vivi Baun Højland - Anita Torlyn
  9
  Margit K Rasmussen - Jonna Laursen
  5
  V 3UT
  5
  10
  -630
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Birgit Vagnsø - Helene Laursen
  12
  Lisbet Kjeldbjerg - Jens Kr. Sommer
  7
  V 3UT
  ♠6
  11
  -660
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Jeanet Normann - Freya Normann Hven
  3
  Michael Krefeld - Bente Bo Christensen
  11
  Ø 3UT
  J
  11
  -660
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Jeanette Slot - Lone Hougaard
  4
  Ib Axelsen - Karl Kalmar Pedersen
  10
  V 3UT
  ♣2
  12
  -690
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Lilli Hougaard - Inger Mortensen
  6
  Uffe Poulsen - Birte Eriksen (S)
  8
  V 3UT
  ♠6
  13
  -720
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0