Turnering #29

Par onsdag F., A-rækken

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
1
Nord/ -
 
 
Spil 1 - Datumscore: -265
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  V 7UT
  11
  100
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  V 2UT
  9
  -150
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  V 2KL
  12
  -170
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  V 4SP
  11
  -450
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  V 3UT
  11
  -460
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 3UT
  11
  -460
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
2
Øst/ NS
 
 
Spil 2 - Datumscore: -217
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  N 3KL
  9
  110
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Ø 4SP
  9
  50
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  V 2HJ
  9
  -140
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Ø 4SP
  10
  -420
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Ø 4SP
  11
  -450
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Ø 4SP
  11
  -450
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
3
Syd/ ØV
 
 
Spil 3 - Datumscore: 172
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  N 4HJ
  10
  420
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Ø 1UT
  5
  200
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  N 3HJ
  10
  170
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  N 2HJ
  10
  170
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 2HJ
  10
  170
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  S 2SP
  6
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
 
 
Spil 4 - Datumscore: 47
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Ø 3KL
  7
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  V 2SP
  7
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Ø 2KL
  7
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Ø 2KL
  7
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 1SP
  8
  -110
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  V 2SP
  8
  -110
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
5
Nord/ NS
 
 
Spil 5 - Datumscore: -245
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Ø 4HJ
  9
  50
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  N 2HJ
  7
  -100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  S 2SP
  6
  -200
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 3KL
  6
  -300
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ø 4HJ
  10
  -420
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  N 3SP D
  7
  -500
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
6
Øst/ ØV
 
 
Spil 6 - Datumscore: 30
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Ø 1UT
  5
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  V 3SP
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 2RU
  8
  90
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  S 3RU
  8
  -50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  S 3RU
  8
  -50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  V 2SP
  8
  -110
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
7
Syd/ Alle
 
 
Spil 7 - Datumscore: -592
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 2UT
  10
  -180
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 4SP
  11
  -650
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Ø 4SP
  12
  -680
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Ø 4SP
  12
  -680
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Ø 4SP
  12
  -680
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Ø 4SP
  12
  -680
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 
8
Vest/ -
 
 
Spil 8 - Datumscore: 587
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  S 6UT
  12
  990
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  N 6UT
  12
  990
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  N 3UT
  12
  490
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  N 3UT
  11
  460
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  N 4SP
  11
  450
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  N 3SP
  9
  140
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
 
 
Spil 9 - Datumscore: 232
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  S 4SP
  11
  450
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  S 4SP
  10
  420
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  S 2SP
  11
  200
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  S 3SP
  11
  200
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  S 2SP
  10
  170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  S 1RU
  6
  -50
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
10
Øst/ Alle
 
 
Spil 10 - Datumscore: 80
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  V 1SP
  5
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ø 1KL
  6
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 2KL
  7
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 2RU
  7
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  S 1HJ
  7
  80
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  S 2HJ
  7
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
 
 
Spil 11 - Datumscore: -52
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ø 1UT
  6
  50
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Ø 3RU
  8
  50
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 3RU
  8
  50
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Ø 1UT
  7
  -90
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  V 2SP
  10
  -170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 3SP
  11
  -200
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
12
Vest/ NS
 
 
Spil 12 - Datumscore: -8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Ø 3UT
  6
  150
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  V 1UT
  6
  50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 2HJ
  7
  50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  N 3KL
  8
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  S 3RU
  8
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  N 2KL
  7
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 
13
Nord/ Alle
 
 
Spil 13 - Datumscore: -7
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ø 2HJ
  6
  200
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Ø 2HJ
  6
  200
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 1HJ
  8
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Ø 2RU
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 3RU
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  V 3RU
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 
14
Øst/ -
 
 
Spil 14 - Datumscore: -133
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  V 4SP
  7
  150
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  V 4SP
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  V 2SP
  9
  -140
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Ø 2UT
  11
  -210
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ø 2UT
  12
  -240
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Ø 3UT
  11
  -460
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
15
Syd/ NS
 
 
Spil 15 - Datumscore: -122
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  N 2SP
  8
  110
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 3KL
  9
  -110
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  V 3KL
  10
  -130
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  N 1HJ
  5
  -200
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 1HJ
  5
  -200
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  N 3HJ
  7
  -200
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 
16
Vest/ ØV
 
 
Spil 16 - Datumscore: 3
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  N 1UT
  9
  150
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  N 2UT
  8
  120
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 2RU
  7
  -50
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  N 2HJ
  7
  -50
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  S 2HJ
  7
  -50
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  N 4HJ
  8
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
17
Nord/ -
 
 
Spil 17 - Datumscore: -2
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  N 3RU
  10
  130
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  N 4RU
  10
  130
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  N 2RU
  9
  110
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  N 2RU
  8
  90
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  V 3SP
  10
  -170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  N 5RU D
  9
  -300
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
18
Øst/ NS
 
 
Spil 18 - Datumscore: 22
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ø 5HJ D
  9
  300
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  S 2SP
  9
  140
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  S 1SP
  8
  110
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  N 1SP
  7
  80
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  N 3HJ
  8
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  N 2RU
  4
  -400
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
19
Syd/ ØV
 
 
Spil 19 - Datumscore: -312
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  N 3UT
  12
  490
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Ø 2SP
  11
  -200
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 3SP
  11
  -200
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  Ø 5RU
  12
  -620
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  V 4SP
  11
  -650
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 3UT
  12
  -690
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
20
Vest/ Alle
 
 
Spil 20 - Datumscore: -605
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  V 2UT
  11
  -210
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 3UT
  11
  -660
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Ø 3UT
  11
  -660
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  V 3UT
  11
  -660
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  V 3UT
  13
  -720
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  V 3UT
  13
  -720
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
21
Nord/ NS
 
 
Spil 21 - Datumscore: -52
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  V 2HJ
  7
  50
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  V 3HJ
  8
  50
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Ø 1UT
  7
  -90
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  S 2RU
  7
  -100
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  Ø 1SP
  8
  -110
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  V 2HJ
  8
  -110
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
22
Øst/ ØV
 
 
Spil 22 - Datumscore: -8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  S 1KL
  9
  110
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  S 2SP
  8
  110
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  V 3RU
  8
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  V 3RU
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  V 3RU
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  S 4KL
  7
  -150
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
23
Syd/ Alle
 
 
Spil 23 - Datumscore: -570
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  V 2HJ
  11
  -200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  V 4HJ
  10
  -620
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  V 4HJ
  10
  -620
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  V 4HJ
  10
  -620
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  Ø 4SP
  12
  -680
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  Ø 4SP
  12
  -680
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
24
Vest/ -
 
 
Spil 24 - Datumscore: 62
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Marcussen - Jørgen Marcussen
  4
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  10
  N 2SP
  9
  140
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  3
  Lotte Bolding (S) - Torben Jensen
  2
  N 2SP
  9
  140
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Boye Clausen - Dan Nielsen
  1
  Regnar Nymann - Anne Nymann
  11
  N 3SP
  9
  140
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Mogens Bloch - Helga Bloch
  6
  Karin Høyer - Jens Høyer
  9
  N 2SP
  8
  110
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  7
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  5
  N 4SP
  9
  -50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jane Petersen (S) - Pia Muggli
  12
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  8
  Ø 3RU
  9
  -110
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0