Turnering #227

Ti-dag, start 2020-21, C-rækken

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
1
Nord/ -
DT2
ET873
D74
T4
B543
D2
K53
D962
87
B654
E9
KB753
 
EK96
K9
BT862
E8
 
Datum: 30
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  S 2 
  ♣2
  10
  130
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 1♠ 
  ♣2
  8
  110
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  S 1UT 
  ♣6
  7
  90
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  S 2UT 
  ♣2
  7
  -50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  S 2UT 
  ♣2
  7
  -50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 2♠ 
  ♣6
  7
  -50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 
2
Øst/ NS
KDT82
97
ED2
764
EB4
832
9543
B52
9
ET654
BT
EKD83
 
7653
KDB
K876
T9
 
Datum: -10
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2♠ 
  ♣A
  9
  140
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Ø 4♣ 
  ♠7
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Ø 3 
  ♠7
  8
  50
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 3♠ 
  ♣A
  8
  -100
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Ø 3♣ 
  ♠5
  9
  -110
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Ø 2 
  ♣T
  9
  -140
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
E953
EK96
ET7
BT
B
84
KB8532
D984
T76
DB73
D64
K52
 
KD842
T52
9
E763
 
Datum: 293
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  N 4♠ 
  ♣2
  10
  420
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  S 4♠ 
  4
  10
  420
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  N 3UT 
  ♣2
  9
  400
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 3 
  ♠Q
  5
  400
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  S 2♠ 
  ♣9
  10
  170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2 
  ♣2
  7
  -50
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
K42
EB4
EKD8
E43
DB83
D862
T532
2
ET5
KT95
96
K965
 
976
73
B74
DBT87
 
Datum: 183
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  N 3UT 
  5
  10
  630
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 2UT 
  ♠A
  10
  180
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  N 2UT 
  5
  9
  150
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  N 2UT 
  ♠5
  8
  120
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2UT 
  ♣5
  8
  120
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 3UT 
  5
  8
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
5
Nord/ NS
BT4
KD543
K72
E4
976
BT82
D843
87
EK53
E6
E965
DT9
 
D82
97
BT
KB6532
 
Datum: -12
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  S 1UT 
  4
  9
  150
  9,8
  0,2
  98,0
  2,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  N 2UT 
  6
  8
  120
  7,4
  2,6
  74,0
  26,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 2 
  ♠A
  7
  -100
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
    
  M
  M
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  V 3 
  ♣A
  9
  -110
  2,6
  7,4
  26,0
  74,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 1UT 
  ♣5
  8
  -120
  0,2
  9,8
  2,0
  98,0
 
6
Øst/ ØV
EKT
KT9
ET62
D92
6432
2
KD7
EKBT8
B75
DB876
983
75
 
D98
E543
B54
643
 
Datum: 78
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2♠ 
  ♣7
  9
  140
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 2UT 
  Q
  8
  120
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  N 2UT 
  ♣7
  8
  120
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 2♣ 
  ♠A
  7
  100
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 1UT 
  ♣7
  7
  90
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  N 2UT 
  ♣7
  6
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
7
Syd/ Alle
6
D2
KBT642
DB53
EKDT94
85
E983
9
852
943
D5
EK874
 
B73
EKBT76
7
T62
 
Datum: -163
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 4♠ 
  Q
  8
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 4♠ 
  Q
  9
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  V 4♠ 
  Q
  9
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  V 3♠ 
  Q
  9
  -140
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  V 4♠ 
  2
  10
  -620
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  V 4♠ 
  T
  10
  -620
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
8
Vest/ -
EK9
82
D53
KB953
DB4
E76
K9872
T4
T52
D54
EBT64
E6
 
8763
KBT93
D872
 
Datum: -50
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  N 2♣ 
  A
  9
  110
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 5♣ 
  A
  10
  -50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 1UT 
  6
  6
  -50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 3UT 
  ♣A
  7
  -100
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  S 4 
  K
  8
  -100
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 3 
  T
  9
  -110
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
D
K63
DBT98
KB74
E9653
T4
76
ET65
T842
EDB5
42
932
 
KB7
9872
EK53
D8
 
Datum: 105
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  N 3 
  Q
  11
  150
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 3 
  A
  11
  150
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  N 2 
  A
  10
  130
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  N 3 
  A
  10
  130
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  S 2UT 
  ♣5
  8
  120
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  S 4 
  ♠5
  9
  -50
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
10
Øst/ Alle
B842
BT92
ED6
BT
E
8764
B9842
D52
KDT65
E
KT
K9863
 
973
KD53
753
E74
 
Datum: -48
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 2UT 
  3
  7
  100
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  Ø 2♠ 
  Q
  7
  100
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 2♠ 
  K
  8
  -110
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Ø 1♠ 
  7
  8
  -110
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Ø 3♣ 
  5
  10
  -130
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Ø 1♠ 
  3
  9
  -140
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
K9876
73
974
742
DB
DT94
EKB85
63
52
K
D632
KDT985
 
ET43
EB8652
T
EB
 
Datum: 65
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 5 
  7
  8
  150
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  N 3♠ 
  Q
  9
  140
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  V 5 
  3
  9
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  V 4 
  7
  9
  50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 3 
  7
  8
  50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  S 3 D
  ♣6
  8
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
12
Vest/ NS
ED
ED86
EDT654
5
942
B93
B93
B432
T753
KT4
2
KDT87
 
KB86
752
K87
E96
 
Datum: 617
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 3UT 
  ♣2
  11
  660
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  N 5 
  ♣K
  13
  640
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  N 5 
  ♣K
  11
  600
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 3UT 
  ♣2
  9
  600
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 5 
  ♣K
  11
  600
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  N 5 
  ♣7
  11
  600
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 
13
Nord/ Alle
6
876532
KBT963
EK9743
E9
DB432
D852
KB
E8542
EK
 
BT
DT4
D7
T98765
 
Datum: -700
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  V 4♠ 
  K
  11
  -650
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  V 4♠ 
  4
  13
  -710
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 4♠ 
  8
  13
  -710
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  V 4♠ 
  9
  13
  -710
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 4♠ 
  J
  13
  -710
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 4♠ 
  J
  13
  -710
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 
14
Øst/ -
KD3
D2
KB72
T432
E752
KT875
D94
7
B94
E963
T85
986
 
T86
B4
E63
EKDB5
 
Datum: -15
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  S 2♣ 
  ♠A
  10
  130
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  N 3 
  3
  10
  130
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 4♣ 
  5
  9
  -50
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  S 2UT 
  7
  7
  -50
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 5♣ 
  7
  9
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  N 3UT 
  A
  6
  -150
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
15
Syd/ NS
K82
T9754
B2
K54
B95
EKD8
9874
97
764
B632
KD
DB86
 
EDT3
ET653
ET32
 
Datum: 130
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  N 1UT 
  ♣Q
  9
  150
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  S 1♠ 
  A
  9
  140
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 2♠ 
  A
  9
  140
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  N 2UT 
  ♣Q
  8
  120
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  N 2UT 
  ♣Q
  8
  120
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  S 1 
  A
  9
  110
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
16
Vest/ ØV
8432
6
DT2
B9763
9
T8742
KB98
KT2
EKB6
E95
E73
ED8
 
DT75
KDB3
654
54
 
Datum: -480
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Ø 3UT 
  3
  7
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  Ø 3UT 
  K
  9
  -600
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  V 3UT 
  ♣6
  9
  -600
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  V 4 
  2
  10
  -620
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  V 3UT 
  ♠5
  10
  -630
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 3UT 
  K
  10
  -630
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
17
Nord/ -
96542
B6
T874
T7
EDB
KT82
E5
E652
T7
D954
KDB3
K98
 
K83
E73
962
DB43
 
Datum: -403
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 2 
  ♣T
  9
  -140
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  V 4 
  ♣7
  10
  -420
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  V 4 
  ♠9
  11
  -450
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  V 3UT 
  ♠2
  11
  -460
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 3UT 
  ♠4
  11
  -460
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  V 3UT 
  ♠6
  12
  -490
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
 
18
Øst/ NS
KDB97
K4
B
DT987
654
D86
E732
EB5
ET8
E73
KD985
62
 
32
BT952
T64
K43
 
Datum: -8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Ø 4 
  9
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Ø 5 
  ♠3
  9
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 4 
  ♠3
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 3 
  ♠2
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Ø 3 
  ♠3
  9
  -110
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Ø 3 
  2
  10
  -130
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
19
Syd/ ØV
83
8642
K973
E84
KD765
975
E64
D9
BT92
EKD3
B
T732
 
E4
BT
DT852
KB65
 
Datum: -128
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 3♠ 
  K
  8
  100
  9,8
  0,2
  98,0
  2,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  V 3♠ 
  K
  10
  -170
  6,2
  3,8
  62,0
  38,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 3♠ 
  K
  10
  -170
  6,2
  3,8
  62,0
  38,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
    
  M
  M
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  V 2♠ 
  ♣4
  11
  -200
  1,4
  8,6
  14,0
  86,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  V 3♠ 
  ♣4
  11
  -200
  1,4
  8,6
  14,0
  86,0
 
20
Vest/ Alle
B43
ED6
93
K8743
85
8754
EKD642
T
KD9
T932
EDB652
 
ET762
KB
BT875
9
 
Datum: 15
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Ø 3♣ 
  5
  8
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Jette Normann - Inger Buse
  11
  Ø 2♣ 
  J
  7
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  V 2 
  6
  7
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  V 3 
  A
  8
  100
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 3 
  ♠J
  9
  -110
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 2UT 
  A
  6
  -200
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
21
Nord/ NS
T82
EDB98
EB952
EKB83
EKB63
5
K3
DT962
D754
764
7
 
754
9
KT32
DT864
 
Datum: -440
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  V 4♠ 
  A
  10
  -420
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  V 4♠ 
  A
  10
  -420
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 4♠ 
  2
  11
  -450
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 4♠ 
  A
  11
  -450
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  V 4♠ 
  ♣A
  11
  -450
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  V 5♠ 
  A
  11
  -450
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
 
22
Øst/ ØV
T43
B3
KB85
BT86
E7
DT762
DT9
743
KD5
EK854
E72
E2
 
B9862
9
643
KD95
 
Datum: -513
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Ø 6 
  ♠9
  11
  100
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Ø 4 
  ♣K
  10
  -620
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Ø 3UT 
  ♣5
  10
  -630
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 3UT 
  ♣5
  10
  -630
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Ø 4 
  ♣Q
  11
  -650
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  V 4 
  5
  11
  -650
  1,0
  9,0
  10,0
  90,0
 
23
Syd/ Alle
BT76
T9752
EB
DB
D8
EKB8
KT543
T9
EK953
64
8762
62
 
42
D3
D9
EK87543
 
Datum: -17
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Ø 4♠ 
  ♣A
  7
  300
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  V 3UT 
  ♣Q
  6
  300
  9,0
  1,0
  90,0
  10,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  V 3 
  ♣Q
  8
  100
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  S 3♣ 
  5
  8
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  V 3 
  ♣Q
  8
  100
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  S 5♣ D
  ♠Q
  8
  -800
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
24
Vest/ -
K74
42
E972
EB65
B85
D53
KB653
K7
DT
EKBT97
T8
T84
 
E9632
86
D4
D932
 
Datum: 70
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 2♠ 
  6
  9
  140
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  N 3♣ 
  A
  10
  130
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Ø 3 
  ♠A
  7
  100
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Ø 4 
  Q
  8
  100
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Ø 4 
  ♠A
  9
  50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  S 4♠ 
  Q
  8
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
25
Nord/ ØV
EB982
B3
K63
T87
T74
E862
DT8
K54
K5
DT75
B42
D932
 
D63
K94
E975
EB6
 
Datum: 43
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 1UT 
  ♣5
  8
  120
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2♠ 
  4
  8
  110
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  S 1UT 
  2
  7
  90
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 2 
  6
  8
  90
  5,0
  5,0
  50,0
  50,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  S 2UT 
  2
  7
  -50
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 1UT 
  2
  5
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
26
Øst/ Alle
ET954
4
EK942
96
K
B32
DB853
KDB8
B6
ET987
T6
T752
 
D8732
KD65
7
E43
 
Datum: 265
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  N 4♠ 
  6
  11
  650
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 3♠ 
  4
  12
  230
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  N 3♠ 
  A
  11
  200
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 3♠ 
  ♣T
  10
  170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  S 2♠ 
  3
  10
  170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  N 3♠ 
  6
  10
  170
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 
27
Syd/ -
KB74
DT2
9865
D5
862
876
DT42
BT9
DT93
EK4
E3
K874
 
E5
B953
KB7
E632
 
Datum: -10
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 2 
  4
  9
  140
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 1UT 
  K
  6
  50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Ø 1UT 
  ♠A
  6
  50
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 2 
  4
  7
  -50
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  N 3UT 
  ♣8
  7
  -100
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  S 3 
  T
  6
  -150
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
28
Vest/ NS
873
EK982
T6
BT9
BT9
B6543
87
EK4
KD62
7
B542
8753
 
E54
DT
EKD93
D62
 
Datum: 78
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  S 3UT 
  ♣A
  9
  600
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  S 2 
  ♠J
  8
  90
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 1UT 
  3
  7
  90
  7,0
  3,0
  70,0
  30,0
 • Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  S 3UT 
  2
  8
  -100
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  S 3UT 
  ♣A
  8
  -100
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Ø 2♠ 
  A
  8
  -110
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
29
Nord/ Alle
E2
K9432
ED8
T84
D96
E
KB9
EKB953
K87543
DB8
T42
7
 
BT
T765
7653
D62
 
Datum: -102
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Ø 4♠ 
  T
  9
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  V 3♣ 
  ♠2
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  V 3♣ 
  ♠A
  8
  100
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  V 2♣ 
  ♠A
  8
  -90
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  N 2 
  ♣7
  6
  -200
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 4♠ 
  7
  10
  -620
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
30
Øst/ -
ET84
KD
D6
K9862
KD9
8
KB8753
754
B632
E97
T92
EB3
 
75
BT65432
E4
DT
 
Datum: -10
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  S 2 
  8
  10
  170
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 1♠ 
  T
  7
  80
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  V 3 
  ♠A
  8
  50
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 3 
  8
  8
  -50
  4,0
  6,0
  40,0
  60,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 2♠ 
  ♣Q
  8
  -110
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  S 2UT 
  3
  4
  -200
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
31
Syd/ NS
B9754
K
T7632
K8
EKT62
T43
D5
E74
D
D752
EK98
D963
 
83
EB986
B4
BT52
 
Datum: -12
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  V 4♠ 
  K
  8
  100
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Ø 3UT 
  8
  8
  50
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  Ø 3UT 
  6
  8
  50
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  Ø 2UT 
  8
  7
  50
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  Ø 2UT 
  6
  9
  -150
  2,0
  8,0
  20,0
  80,0
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  V 3♠ 
  K
  10
  -170
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 
32
Vest/ ØV
EDB4
E
952
DB865
K973
B65
E743
K9
85
DT9873
KB6
T7
 
T62
K42
DT8
E432
 
Datum: 35
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jette Normann - Inger Buse
  11
  Margit Jensen - Liselotte Bjerregaard
  6
  Ø 4 
  ♣5
  8
  200
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Anni Hald - Gitte Bentsen
  7
  Anne Marie Hansen - Birte Fibecker
  10
  N 3♣ 
  6
  9
  110
  8,0
  2,0
  80,0
  20,0
 • Bente Elin - Marie Kristiansen
  2
  Susanne Iversen - Kirsten Vintersborg
  1
  Ø 3 
  ♣A
  8
  100
  6,0
  4,0
  60,0
  40,0
 • Anker Schwartz - Laurie Honore
  8
  Anni Wiene Jensen - Hanne Simonsen
  9
  N 2♠ 
  ♣T
  7
  -50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Bernt Overmark - Ketty Honoré
  3
  Gitte Svarre Jensen - Pia Clausen (S)
  5
  N 3♣ 
  6
  8
  -50
  3,0
  7,0
  30,0
  70,0
 • Hans Henrik Christiansen - Per Holm
  12
  Bodil Solhøj Hansen - Solvejg Jørgensen
  4
  N 3♠ 
  3
  7
  -100
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0