Turnering #12

Østdansk Mesterskab i Seniorpar, A-rækken

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
1
Nord/ -
D6
E52
B853
T875
KT7
DB
K4
KDB963
8542
KT84
EDT
42
 
EB93
9763
9762
E
 
Spil 1 - Datumscore: -132
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 3UT
  3
  8
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Ø 3UT
  ♠3
  8
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Ø 3UT
  ♠3
  8
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  V 3KL
  ♠Q
  9
  -110
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  V 3UT
  ♣5
  9
  -400
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  V 3UT
  ♣T
  10
  -430
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
2
Øst/ NS
BT
8632
B985
D76
9
E95
EDT74
EKT5
KD7643
DB7
2
842
 
E852
KT4
K63
B93
 
Spil 2 - Datumscore: -95
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  V 3UT
  6
  7
  100
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  V 3UT
  5
  7
  100
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ø 4SP
  ♣T
  9
  50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Ø 3UT
  ♣9
  8
  50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  V 4SP
  6
  10
  -420
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 4SP
  5
  11
  -450
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
D94
ED8
K872
B82
BT73
632
T53
E96
E5
B9754
E64
753
 
K862
KT
DB9
KDT4
 
Spil 3 - Datumscore: 373
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  N 3UT
  5
  10
  430
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  S 3UT
  ♠3
  10
  430
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 3UT
  4
  9
  400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 3UT
  5
  9
  400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  N 3UT
  5
  9
  400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  S 1UT
  ♠3
  10
  180
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
D42
E3
K87
EKD32
EK5
BT87
DT632
B
3
KD962
B954
987
 
BT9876
54
E
T654
 
Spil 4 - Datumscore: 543
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  S 4SP D
  ♣J
  11
  990
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  S 4SP
  ♣J
  11
  650
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  S 4SP
  J
  10
  620
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 3UT
  5
  9
  600
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  S 3SP
  ♣J
  11
  200
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 3SP
  ♣J
  11
  200
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
5
Nord/ NS
T97
KD2
E8
DB764
DB854
E8
752
K52
K2
B7643
BT943
8
 
E63
T95
KD6
ET93
 
Spil 5 - Datumscore: -78
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 3UT
  6
  10
  630
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  S 3UT
  ♠4
  7
  -200
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 3UT
  ♠4
  7
  -200
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  S 3UT
  ♠4
  7
  -200
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  S 3UT
  ♠4
  7
  -200
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  S 3UT
  ♠Q
  6
  -300
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
6
Øst/ ØV
87
K63
K95
DB542
T6
BT952
EDT2
T3
E53
E874
3
EK976
 
KDB942
D
B8764
8
 
Spil 6 - Datumscore: -248
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  V 4HJ
  ♠7
  9
  100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  S 4SP
  J
  9
  -50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  S 2SP
  ♣T
  6
  -100
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  V 3HJ
  ♠8
  11
  -200
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ø 4HJ
  ♠K
  10
  -620
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Ø 4HJ
  ♠K
  10
  -620
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
7
Syd/ Alle
EB72
B4
KBT654
B
843
ED6
E982
DT3
T9
9752
3
EK9864
 
KD65
KT83
D7
752
 
Spil 7 - Datumscore: -8
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  N 2SP
  ♣K
  10
  170
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 2SP
  ♣A
  9
  140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 3RU
  ♣K
  9
  110
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  V 1UT
  ♣J
  9
  -150
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  V 1UT
  K
  9
  -150
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Ø 3HJ
  ♣5
  10
  -170
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
8
Vest/ -
KDT86
T87
KDT2
2
EB9532
EB65
964
E972
K
98
EB8753
 
B543
D64
743
KDT
 
Spil 8 - Datumscore: -182
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  N 2SP
  K
  8
  110
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  N 2SP D
  K
  7
  -100
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  N 3SP D
  K
  8
  -100
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ø 3KL
  ♠J
  11
  -150
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 3SP D
  K
  7
  -300
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Ø 5KL D
  ♠3
  11
  -550
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
KD2
T9542
KD543
BT9653
T74
E
E82
EKD4
E985
DB6
B6
 
872
B63
K873
T97
 
Spil 9 - Datumscore: -495
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 5SP
  ♣K
  10
  100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  S 5RU D
  ♠J
  8
  -500
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Ø 4SP
  ♣T
  10
  -620
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Ø 4SP
  ♠8
  11
  -650
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Ø 4SP
  3
  11
  -650
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Ø 4SP
  ♠2
  11
  -650
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 
10
Øst/ Alle
K4
K95
DT964
KB4
B32
D86
B2
ED653
ED9
EBT4
K85
972
 
T8765
732
E73
T8
 
Spil 10 - Datumscore: -203
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ø 3UT
  ♠6
  7
  200
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  V 1UT
  T
  8
  -120
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  V 2UT
  4
  8
  -120
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Ø 2UT
  ♠6
  9
  -150
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  N 3RU
  3
  5
  -400
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Ø 3UT
  ♠7
  10
  -630
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
KDB63
D52
E2
T93
ET75
874
K975
52
4
EB6
B864
EK864
 
982
KT93
DT3
DB7
 
Spil 11 - Datumscore: 57
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  N 2SP
  ♣K
  8
  110
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 2SP
  ♣K
  8
  110
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  N 2SP
  ♣A
  8
  110
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 2SP
  ♣A
  8
  110
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 2SP
  ♣A
  7
  -50
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  N 2SP
  ♣K
  7
  -50
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
12
Vest/ NS
EKDT8
B4
K3
KBT7
32
KD3
EB6
98642
B975
ET95
T7
E53
 
64
8762
D98542
D
 
Spil 12 - Datumscore: 123
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  V 3KL
  ♠A
  6
  150
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 2SP
  7
  9
  140
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  N 1SP
  T
  9
  140
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 2SP
  T
  8
  110
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  V 2KL
  ♠K
  6
  100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 2KL
  ♠K
  6
  100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
13
Nord/ Alle
KT52
DBT8
962
D9
ED86
752
E53
642
94
94
KD74
B8753
 
B73
EK63
BT8
EKT
 
Spil 13 - Datumscore: 128
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  S 4HJ
  7
  10
  620
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 3HJ
  5
  9
  140
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  S 1UT
  7
  8
  120
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  S 1UT
  7
  7
  90
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  S 4HJ
  A
  9
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 4SP
  K
  9
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
14
Øst/ -
9765
B9642
3
T76
DT
KD3
EDT54
KD2
B843
E875
K2
E93
 
EK2
T
B9876
B854
 
Spil 14 - Datumscore: -65
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Ø 6UT D
  ♠K
  10
  300
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Ø 6UT D
  ♠A
  11
  100
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  V 6UT
  ♣7
  11
  50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ø 4HJ
  ♠A
  9
  50
  0,0
  0,0
  50,0
  50,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Ø 4UT
  9
  10
  -430
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  V 3UT
  ♣7
  11
  -460
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
15
Syd/ NS
73
95
EK764
ED96
64
EKB7
D93
BT75
K98
T62
B8
K8432
 
EDBT52
D843
T52
 
Spil 15 - Datumscore: 217
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  N 3UT
  ♣4
  10
  630
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  N 4SP
  K
  10
  620
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 2SP
  A
  9
  140
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 3RU
  6
  9
  110
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  S 4SP
  K
  9
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 • Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  S 4SP
  K
  9
  -100
  -4,0
  4,0
  10,0
  90,0
 
16
Vest/ ØV
EB9
D95
D95
ED97
542
EKB764
E3
K5
KDT
2
B8764
T432
 
8763
T83
KT2
B86
 
Spil 16 - Datumscore: -140
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 2SP
  A
  6
  -100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  V 2HJ
  5
  9
  -140
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  V 2HJ
  ♣A
  9
  -140
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  V 2HJ
  5
  9
  -140
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 1UT
  6
  4
  -150
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  V 2HJ
  5
  10
  -170
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
17
Nord/ -
D63
76
ET632
ET4
B97
B5
B954
9852
KT85
DT842
D7
KB
 
E42
EK93
K8
D763
 
Spil 17 - Datumscore: 133
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  S 3UT
  J
  9
  400
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  S 3UT
  J
  9
  400
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  V 2SP
  A
  4
  200
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  S 3UT
  J
  8
  -50
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  S 3UT
  J
  8
  -50
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 3UT
  ♠J
  7
  -100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
18
Øst/ NS
KT5
T8
EB6
DB542
E7
E7652
D54
E98
32
KD4
KT932
K76
 
DB9864
B93
87
T3
 
Spil 18 - Datumscore: -285
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 4HJ
  ♣Q
  9
  50
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Ø 1UT
  ♠4
  8
  -120
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  V 3HJ
  ♠5
  11
  -200
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  V 4HJ
  ♠K
  12
  -480
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  V 4HJ
  A
  12
  -480
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  V 4HJ
  6
  12
  -480
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 
19
Syd/ ØV
E
85
8764
EK9873
T
EB974
KBT3
BT5
B72
KD632
E92
D2
 
KD986543
T
D5
64
 
Spil 19 - Datumscore: 312
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  S 4SP D
  ♣J
  10
  590
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  S 4SP
  ♣J
  10
  420
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  S 4SP
  ♠T
  10
  420
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  S 3SP
  ♣J
  10
  170
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  S 3SP
  A
  10
  170
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 5HJ
  ♠A
  10
  100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
20
Vest/ Alle
75
KD7
EDBT8
T85
D642
BT9
52
B962
ET3
E6432
964
73
 
KB98
85
K73
EKD4
 
Spil 20 - Datumscore: 498
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  N 3UT
  2
  11
  660
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  N 3UT
  3
  10
  630
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  N 3UT
  2
  9
  600
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  N 5RU
  6
  11
  600
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  N 3UT
  ♠3
  9
  600
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  S 4SP
  J
  9
  -100
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
21
Nord/ NS
87
D98762
EB
D63
D9652
BT4
432
72
EKT43
E3
T85
E94
 
B
K5
KD976
KBT85
 
Spil 21 - Datumscore: -60
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  Ø 4SP
  K
  9
  50
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  Ø 4SP
  K
  9
  50
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  N 4KL
  ♠A
  9
  -100
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  Ø 2SP
  K
  8
  -110
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Ø 2SP
  K
  8
  -110
  -2,0
  2,0
  30,0
  70,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Ø 3SP
  K
  9
  -140
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0
 
22
Øst/ ØV
KB86
K
KD52
BT92
4
9543
E986
E865
D9752
EDT
BT3
KD
 
ET3
B8762
74
743
 
Spil 22 - Datumscore: -98
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  S 2HJ
  ♠4
  7
  -50
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  V 1UT
  ♣J
  7
  -90
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 1UT
  ♣J
  7
  -90
  2,0
  -2,0
  70,0
  30,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  V 1UT
  ♣J
  8
  -120
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  V 1UT
  K
  8
  -120
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  V 1UT
  ♣J
  8
  -120
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 
23
Syd/ Alle
E83
B74
T9753
93
DB9
D653
K2
KB54
7542
T9
ED86
DT6
 
KT6
EK82
B4
E872
 
Spil 23 - Datumscore: -35
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  S 1UT
  ♣5
  7
  90
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  S 2RU
  3
  8
  90
  4,0
  -4,0
  90,0
  10,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  V 2KL
  T
  8
  -90
  1,0
  -1,0
  60,0
  40,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  S 2RU
  ♠Q
  7
  -100
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  S 2HJ
  ♠Q
  7
  -100
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  S 1UT
  5
  6
  -100
  -3,0
  3,0
  20,0
  80,0
 
24
Vest/ -
K932
T54
ET
B842
DB6
3
D983
EKT75
E84
EDB986
764
6
 
T75
K72
KB52
D93
 
Spil 24 - Datumscore: -245
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Per Egelund - Bo Ulrik Munch
  2
  Karin Risom - Ole Vinberg Larsen
  9
  Ø 4HJ
  ♠5
  8
  100
  5,0
  -5,0
  100,0
  0,0
 • Ib Larsen - Jens Erik Jensen
  6
  Bente Christensen - Peter Gallmayer
  5
  Ø 4HJ
  ♣3
  9
  50
  3,0
  -3,0
  80,0
  20,0
 • Tim Jensen - Rudi Bjerregaard
  10
  Torkil Kure - Tony Olesen
  1
  V 3UT
  ♠2
  9
  -400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
  8
  Torben Sværke - Niels Anker
  3
  V 3UT
  ♠2
  9
  -400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • John Maagaard - Otto Rump
  12
  Bodil Nielsen - Hans Nielsen
  11
  V 3UT
  ♠2
  9
  -400
  -1,0
  1,0
  40,0
  60,0
 • Jørgen Christiansen - Johnny Thylin
  7
  Jørn Dahlstrøm Nielsen - Steen Jacobsen
  4
  Ø 4HJ
  ♠7
  10
  -420
  -5,0
  5,0
  0,0
  100,0