Turnering #4

Par 2019 forår, B-rækken

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
Sektion 10
1
Nord/ -
 
 
Spil 1 - Datumscore: -93
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3SP
  8
  50
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  V 2SP
  8
  -110
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  V 3SP
  9
  -140
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Ø 3HJ
  10
  -170
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
2
Øst/ NS
 
 
Spil 2 - Datumscore: 313
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  S 3UT
  9
  600
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 3UT
  9
  600
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  S 2UT
  9
  150
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  S 3UT
  8
  -100
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
 
 
Spil 3 - Datumscore: -65
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3UT
  8
  100
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  S 2RU
  7
  -50
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Ø 2HJ
  9
  -140
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Ø 2HJ
  10
  -170
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
 
 
Spil 4 - Datumscore: 320
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  S 4SP
  10
  620
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 4SP
  10
  620
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  N 2HJ
  9
  140
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  S 4SP
  9
  -100
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
5
Nord/ NS
 
 
Spil 5 - Datumscore: -298
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 3RU
  12
  -170
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Ø 4RU
  12
  -170
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  V 5RU
  12
  -420
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3UT
  10
  -430
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
6
Øst/ ØV
 
 
Spil 6 - Datumscore: -35
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  S 2SP
  8
  110
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  N 2RU
  7
  -50
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  S 4SP
  8
  -100
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  S 4SP
  8
  -100
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
7
Syd/ Alle
 
 
Spil 7 - Datumscore: -20
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  S 2RU
  9
  110
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  S 2RU
  9
  110
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  S 3RU
  8
  -100
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  N 4SP
  8
  -200
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
8
Vest/ -
 
 
Spil 8 - Datumscore: -438
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 4SP
  10
  -420
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3UT
  10
  -430
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  V 4SP
  11
  -450
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  V 4SP
  11
  -450
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
9
Nord/ ØV
 
 
Spil 9 - Datumscore: 425
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  N 3UT
  10
  430
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  N 3UT
  10
  430
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  N 4HJ
  10
  420
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  S 4HJ
  10
  420
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
10
Øst/ Alle
 
 
Spil 10 - Datumscore: -593
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Ø 3KL
  12
  -170
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Ø 2UT
  11
  -210
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  V 5RU
  12
  -620
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Ø 6KL
  12
  -1370
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
 
 
Spil 11 - Datumscore: 0
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  P
  0
  0
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  P
  0
  0
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  P
  0
  0
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  P
  0
  0
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 
12
Vest/ NS
 
 
Spil 12 - Datumscore: 420
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  N 3UT
  11
  660
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  N 4HJ
  11
  650
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  S 2HJ
  11
  200
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  S 2HJ
  10
  170
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
13
Nord/ Alle
 
 
Spil 13 - Datumscore: -318
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 2RU
  10
  -130
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  V 3RU
  10
  -130
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  N 3UT
  6
  -300
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 4RU D
  10
  -710
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
14
Øst/ -
 
 
Spil 14 - Datumscore: 138
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  N 5HJ
  11
  450
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  N 4HJ
  11
  450
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  N 5HJ
  10
  -50
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  N 5HJ D
  9
  -300
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
15
Syd/ NS
 
 
Spil 15 - Datumscore: 5
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  S 2UT
  8
  120
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 3HJ
  8
  50
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3HJ
  8
  50
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  N 4RU
  8
  -200
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
16
Vest/ ØV
 
 
Spil 16 - Datumscore: -163
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  N 4SP
  9
  -50
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  N 5SP
  9
  -100
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  N 4HJ
  6
  -200
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  N 5SP D
  9
  -300
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
17
Nord/ -
 
 
Spil 17 - Datumscore: 110
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 4HJ
  11
  450
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  S 2HJ
  10
  170
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  V 2RU
  8
  -90
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 2RU
  8
  -90
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
18
Øst/ NS
 
 
Spil 18 - Datumscore: 283
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 4HJ D
  6
  800
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  S 3UT
  10
  630
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 5RU
  10
  -100
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  N 4HJ
  8
  -200
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
19
Syd/ ØV
 
 
Spil 19 - Datumscore: 288
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  N 4SP
  10
  420
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  N 4SP
  10
  420
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  N 2SP
  10
  170
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  N 2SP
  9
  140
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
20
Vest/ Alle
 
 
Spil 20 - Datumscore: -73
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Ø 4KL
  9
  100
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Ø 2KL
  9
  -110
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Ø 3KL
  10
  -130
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Ø 3KL
  11
  -150
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
21
Nord/ NS
 
 
Spil 21 - Datumscore: -100
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  V 4HJ
  9
  50
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  V 2HJ
  9
  -140
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  V 3HJ
  9
  -140
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 3HJ
  10
  -170
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
22
Øst/ ØV
 
 
Spil 22 - Datumscore: -15
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 2RU
  8
  90
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  S 2RU
  7
  -50
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  S 3RU
  8
  -50
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  S 2RU
  7
  -50
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 
23
Syd/ Alle
 
 
Spil 23 - Datumscore: 95
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  N 2UT
  10
  180
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  S 1UT
  9
  150
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  N 2UT
  9
  150
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  S 4HJ
  9
  -100
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
24
Vest/ -
 
 
Spil 24 - Datumscore: -90
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Ø 4KL
  6
  200
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 5RU
  10
  50
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Ø 2RU
  11
  -150
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Ø 3UT
  11
  -460
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
25
Nord/ ØV
 
 
Spil 25 - Datumscore: 55
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  N 3KL
  10
  130
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  Ø 2RU
  7
  100
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  S 2KL
  8
  90
  2,0
  4,0
  33,3
  66,7
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  S 2UT
  6
  -100
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0
 
26
Øst/ Alle
 
 
Spil 26 - Datumscore: 150
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 2SP
  6
  200
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 3SP
  7
  200
  5,0
  1,0
  83,3
  16,7
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 2SP
  7
  100
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  V 2SP
  7
  100
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
27
Syd/ -
 
 
Spil 27 - Datumscore: -345
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  V 2UT
  8
  -120
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 3UT
  9
  -400
  4,0
  2,0
  66,7
  33,3
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 3UT
  10
  -430
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  V 3UT
  10
  -430
  1,0
  5,0
  16,7
  83,3
 
28
Vest/ NS
 
 
Spil 28 - Datumscore: 23
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Annelise Rasmussen - Otto Jensen
  8
  Berit Gläser - Sonja Søegaard
  7
  V 4SP
  8
  100
  6,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Elise Lundberg - Maja Pølsgaard
  1
  Arne Jakobsen - Erik Madsen
  3
  V 3SP
  8
  50
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Annemarie Grandjean - Jørgen Hangaard
  4
  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen
  5
  Ø 3SP
  8
  50
  3,0
  3,0
  50,0
  50,0
 • Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen
  2
  Dora Birch - Birte Simonsen
  6
  Ø 2SP
  8
  -110
  0,0
  6,0
  0,0
  100,0