Turnering #87

13.10.2020, BLÅ række

Par-turnering

Sektion 1
1
Nord/ -
 
 
Spil 1 - Datumscore: -141
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 2HJ
  8
  110
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2RU
  7
  50
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 3KL
  9
  -110
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 2UT
  8
  -120
  9,0
  7,0
  56,3
  43,8
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 2UT
  8
  -120
  9,0
  7,0
  56,3
  43,8
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  V 3KL
  10
  -130
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 1UT
  9
  -150
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 3UT
  9
  -400
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 3UT
  9
  -400
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
2
Øst/ NS
 
 
Spil 2 - Datumscore: -250
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 3UT
  8
  50
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 3SP
  9
  -140
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 2SP
  9
  -140
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 2SP
  9
  -140
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 3SP
  10
  -170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 4HJ
  10
  -420
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 4HJ
  10
  -420
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  V 4SP
  10
  -420
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 4HJ
  11
  -450
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
3
Syd/ ØV
 
 
Spil 3 - Datumscore: 329
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 4HJ
  12
  480
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 4HJ
  11
  450
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 4HJ
  11
  450
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 4HJ
  10
  420
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 4HJ
  10
  420
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 4HJ
  10
  420
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4KL
  8
  200
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 3HJ
  10
  170
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 4HJ
  9
  -50
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
4
Vest/ Alle
 
 
Spil 4 - Datumscore: 6
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 3UT
  7
  200
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 3UT
  8
  100
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 3UT
  8
  100
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 3UT
  8
  100
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  P
  0
  0
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 1HJ
  8
  -110
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  V 2HJ
  8
  -110
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  V 1HJ
  8
  -110
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 1UT
  8
  -120
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
5
Nord/ NS
 
 
Spil 5 - Datumscore: 574
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 3UT
  12
  690
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 4SP
  12
  680
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  N 4SP
  12
  680
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 4SP
  11
  650
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 4SP
  11
  650
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 4SP
  11
  650
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  N 4SP
  11
  650
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 4SP
  10
  620
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 6SP
  11
  -100
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
6
Øst/ ØV
 
 
Spil 6 - Datumscore: 88
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 3HJ
  5
  400
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 1UT
  5
  200
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 2HJ
  6
  200
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 2HJ
  6
  200
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 1SP
  7
  80
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  P
  0
  0
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 2SP
  7
  -50
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 1UT
  7
  -90
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 1UT
  9
  -150
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
7
Syd/ Alle
 
 
Spil 7 - Datumscore: 18
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 1UT
  5
  200
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 2HJ
  8
  110
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 1UT
  6
  100
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 1RU
  6
  100
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  P
  0
  0
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 1RU
  7
  -70
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 2RU
  8
  -90
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 2RU
  8
  -90
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 2SP
  7
  -100
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
8
Vest/ -
 
 
Spil 8 - Datumscore: 46
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 4HJ
  8
  100
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4HJ
  8
  100
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 4HJ
  8
  100
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 4HJ
  9
  50
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 3HJ
  8
  50
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 3HJ
  8
  50
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 4HJ
  9
  50
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 4HJ
  9
  50
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 3HJ
  9
  -140
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
9
Nord/ ØV
 
 
Spil 9 - Datumscore: 109
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 3KL
  7
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 2KL
  6
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 3KL
  7
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 3KL
  7
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 2HJ
  9
  140
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  N 2HJ
  9
  140
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  V 2KL
  7
  100
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 3SP
  8
  -50
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 3HJ
  6
  -150
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
10
Øst/ Alle
 
 
Spil 10 - Datumscore: -31
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4HJ
  8
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 4SP
  8
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 4HJ
  8
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 4SP
  8
  200
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 2HJ
  9
  -140
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 3SP
  9
  -140
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 1UT
  9
  -150
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 1UT
  9
  -150
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 5KL D
  9
  -500
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
11
Syd/ -
 
 
Spil 11 - Datumscore: 177
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 4HJ
  10
  420
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 4HJ
  10
  420
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 2HJ
  10
  170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 2HJ
  10
  170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 3HJ
  10
  170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 3HJ
  10
  170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 2HJ
  10
  170
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 4HJ
  9
  -50
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 4HJ
  9
  -50
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
12
Vest/ NS
 
 
Spil 12 - Datumscore: -4
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2SP
  5
  150
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 2KL
  9
  110
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 3RU
  7
  100
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 2RU
  6
  100
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 3RU
  7
  100
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 3KL
  8
  -100
  5,0
  11,0
  31,3
  68,8
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 3UT
  8
  -100
  5,0
  11,0
  31,3
  68,8
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 3RU
  7
  -200
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 3SP
  7
  -200
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
13
Nord/ Alle
 
 
Spil 13 - Datumscore: 272
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 3UT
  10
  630
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  N 4SP
  10
  620
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 4SP
  10
  620
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 4SP
  10
  620
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 1UT
  9
  150
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 2HJ
  8
  110
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 5SP
  10
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 4SP
  9
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 4SP
  9
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 
14
Øst/ -
 
 
Spil 14 - Datumscore: -40
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2HJ
  5
  150
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 2KL
  9
  110
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 3KL
  8
  -50
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 3KL
  8
  -50
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 3KL
  8
  -50
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 1HJ
  7
  -80
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 2HJ
  8
  -110
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 2SP
  9
  -140
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  V 2SP
  9
  -140
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
15
Syd/ NS
 
 
Spil 15 - Datumscore: -98
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  V 5KL
  10
  50
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 5KL
  10
  50
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 5KL
  10
  50
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 2SP
  7
  -100
  9,0
  7,0
  56,3
  43,8
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 2SP
  7
  -100
  9,0
  7,0
  56,3
  43,8
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 4KL
  10
  -130
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 3KL
  11
  -150
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  V 2KL
  11
  -150
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 5KL
  11
  -400
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
16
Vest/ ØV
 
 
Spil 16 - Datumscore: 109
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 2UT
  4
  400
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 2UT
  5
  300
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 3UT
  6
  300
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 2UT
  5
  300
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 4HJ
  8
  200
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 1HJ
  8
  -110
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  V 3RU
  10
  -130
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 2HJ
  9
  -140
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 3HJ
  9
  -140
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
17
Nord/ -
 
 
Spil 17 - Datumscore: -122
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 3UT
  7
  100
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 3UT
  8
  50
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 2RU
  7
  50
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 1RU
  7
  -70
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 2HJ
  8
  -110
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 2UT
  8
  -120
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 2HJ
  11
  -200
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 3UT
  9
  -400
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 3UT
  9
  -400
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
18
Øst/ NS
 
 
Spil 18 - Datumscore: 18
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 2UT
  9
  150
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 2UT
  9
  150
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 2UT
  8
  120
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 1UT
  7
  90
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 2HJ
  7
  50
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 3UT
  8
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 3UT
  8
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 3UT
  8
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 2UT
  7
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 
19
Syd/ ØV
 
 
Spil 19 - Datumscore: -48
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 4SP
  8
  200
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 4SP
  8
  200
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 4SP
  8
  200
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4SP
  9
  100
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 2SP
  8
  -110
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 2SP
  9
  -140
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 3SP
  9
  -140
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2SP
  9
  -140
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 3UT
  9
  -600
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
20
Vest/ Alle
 
 
Spil 20 - Datumscore: -132
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4SP
  9
  100
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 2HJ
  7
  -100
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  Ø 2SP
  9
  -140
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 2SP
  9
  -140
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  Ø 2SP
  10
  -170
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 3SP
  10
  -170
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  Ø 3SP
  10
  -170
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 3SP
  11
  -200
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 2SP
  11
  -200
  1,0
  15,0
  6,3
  93,8
 
21
Nord/ NS
 
 
Spil 21 - Datumscore: 40
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2SP D
  5
  500
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 2SP
  10
  170
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 2SP
  9
  140
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 2SP
  9
  140
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 2SP
  8
  110
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 3SP
  8
  -100
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 4SP D
  9
  -200
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 4SP
  8
  -200
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 3UT
  7
  -200
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 
22
Øst/ ØV
 
 
Spil 22 - Datumscore: -72
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 4SP
  9
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 4SP
  8
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 4SP
  8
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 4SP
  7
  -150
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
23
Syd/ Alle
 
 
Spil 23 - Datumscore: 140
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 3UT
  9
  600
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 2HJ
  4
  400
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 3SP
  7
  200
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  N 2HJ
  9
  140
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 2RU
  9
  110
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 2RU
  9
  110
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 3RU
  8
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 3RU
  8
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  N 2HJ
  7
  -100
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 
24
Vest/ -
 
 
Spil 24 - Datumscore: -47
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 3SP
  9
  140
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 2RU
  7
  50
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 2SP
  7
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  N 2HJ
  7
  -50
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 1KL
  7
  -70
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  V 2RU
  8
  -90
  6,0
  10,0
  37,5
  62,5
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 2SP
  6
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 2SP
  6
  -100
  3,0
  13,0
  18,8
  81,3
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 3SP
  6
  -150
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
25
Nord/ ØV
 
 
Spil 25 - Datumscore: -261
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  Ø 4HJ
  8
  200
  15,9
  0,1
  99,2
  0,8
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  Ø 4HJ
  9
  100
  13,6
  2,4
  85,2
  14,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  Ø 3HJ
  10
  -170
  10,3
  5,8
  64,1
  35,9
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 2HJ
  10
  -170
  10,3
  5,8
  64,1
  35,9
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  M
  M
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 2UT
  10
  -180
  6,9
  9,1
  43,0
  57,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4HJ
  10
  -620
  3,5
  12,5
  21,9
  78,1
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 4HJ
  10
  -620
  3,5
  12,5
  21,9
  78,1
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 3UT
  10
  -630
  0,1
  15,9
  0,8
  99,2
 
26
Øst/ Alle
 
 
Spil 26 - Datumscore: 136
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 4SP
  10
  620
  15,9
  0,1
  99,2
  0,8
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 3KL
  7
  200
  13,6
  2,4
  85,2
  14,8
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 3SP
  10
  170
  10,3
  5,8
  64,1
  35,9
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 3SP
  10
  170
  10,3
  5,8
  64,1
  35,9
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  M
  M
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 3SP
  9
  140
  6,9
  9,1
  43,0
  57,0
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 4HJ
  9
  100
  4,6
  11,4
  28,9
  71,1
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  Ø 3KL
  9
  -110
  2,4
  13,6
  14,8
  85,2
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  N 4SP
  8
  -200
  0,1
  15,9
  0,8
  99,2
 
27
Syd/ -
 
 
Spil 27 - Datumscore: -456
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 2KL
  13
  -190
  15,9
  0,1
  99,2
  0,8
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  Ø 4SP
  11
  -450
  13,6
  2,4
  85,2
  14,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 4SP
  12
  -480
  11,4
  4,6
  71,1
  28,9
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  M
  M
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 5UT
  12
  -490
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 3UT
  12
  -490
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 4SP
  13
  -510
  4,6
  11,4
  28,9
  71,1
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 3UT
  13
  -520
  1,3
  14,8
  7,8
  92,2
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  V 3UT
  13
  -520
  1,3
  14,8
  7,8
  92,2
 
28
Vest/ NS
 
 
Spil 28 - Datumscore: 50
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 3UT
  10
  630
  15,9
  0,1
  99,2
  0,8
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  S 3SP
  11
  200
  13,6
  2,4
  85,2
  14,8
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 3SP
  10
  170
  11,4
  4,6
  71,1
  28,9
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  M
  M
  8,0
  8,0
  50,0
  50,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  N 3UT
  8
  -100
  5,8
  10,3
  35,9
  64,1
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  N 3UT
  8
  -100
  5,8
  10,3
  35,9
  64,1
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 3UT
  8
  -100
  5,8
  10,3
  35,9
  64,1
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 3UT
  8
  -100
  5,8
  10,3
  35,9
  64,1
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 4SP
  8
  -200
  0,1
  15,9
  0,8
  99,2
 
29
Nord/ Alle
 
 
Spil 29 - Datumscore: 52
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  V 3RU
  5
  400
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 3RU
  6
  300
  14,0
  2,0
  87,5
  12,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  V 2SP
  6
  200
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  V 1SP
  6
  100
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  N 1UT
  7
  90
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  N 1UT
  7
  90
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  V 3RU
  9
  -110
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 2RU
  6
  -200
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 2HJ
  4
  -400
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
30
Øst/ -
 
 
Spil 30 - Datumscore: 351
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 4HJ
  11
  450
  11,0
  5,0
  68,8
  31,3
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  S 3HJ
  11
  200
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  S 3HJ
  10
  170
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 2KL
  8
  90
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
31
Syd/ NS
 
 
Spil 31 - Datumscore: 432
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  N 4SP
  11
  650
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Flemming W Sørensen - Birthe Storm Canzanella
  9
  Anette Smedegaard - Dorrit Lekach
  10
  N 4SP
  11
  650
  15,0
  1,0
  93,8
  6,3
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  S 3UT
  10
  630
  12,0
  4,0
  75,0
  25,0
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  N 4SP
  10
  620
  10,0
  6,0
  62,5
  37,5
 • Else Degn Egeberg - Kari Loge
  4
  Bolette Østberg - Gudrun Christiansen
  18
  S 3UT
  9
  600
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  N 3UT
  9
  600
  7,0
  9,0
  43,8
  56,3
 • Jette Lykke Rønne - Margit Valgreen
  3
  Nelly Sørensen - Mette Sehested
  16
  S 2KL
  10
  130
  4,0
  12,0
  25,0
  75,0
 • Lars Boe - Jee Hee Boe
  6
  Birthe Pedersen - Vivi Rademacher
  13
  S 2KL
  9
  110
  2,0
  14,0
  12,5
  87,5
 • Bente Mertz - Jytte Nielsen
  2
  Bodil Bauer - Ulla Bauer
  14
  N 4SP
  9
  -100
  0,0
  16,0
  0,0
  100,0
 
32
Vest/ ØV
 
 
Spil 32 - Datumscore: -461
NS
ØV
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Point
NS
ØV
Pct
NS
ØV
 • Inga Akselbo - Elsa B. Jensen
  1
  Annelise Preisler - Marianne Lønberg
  12
  Ø 1SP
  7
  -80
  16,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • Merete Korch - Helle Andersen
  8
  Vibe Balslev - Lise Bank
  17
  V 3HJ
  10
  -170
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Grete Voetmann - Birgit Holmboe
  5
  Annegrete Bothmann - Jette Darlie
  11
  V 3HJ
  10
  -170
  13,0
  3,0
  81,3
  18,8
 • Søren Frydenlund - Ruth Møller
  7
  Kirsten Thornberg - Eva Hoffmann (S)
  15
  V 3UT
  9
  -600
  10,0
  6,0
  62,5