Turnering #355

Alicante, A-rækken

Parturnering

Led
Modstandere
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Score
Point
NS
ØV
Point
Pct
NS
ØV
Runde
Runde %
 • 1
  ØV
  Lea Rottbøll - Jørgen Rottbøll
  V 2 
  11
  -150
  -150
  5,0
  3,0
  3,0
  62,5
    37,5
  10,0
  41,7
 • 2
  V 4♠ 
  8
  100
  100
  7,0
  1,0
  1,0
  87,5
    12,5
 • 3
  N 2♠ 
  9
  140
  140
  2,0
  6,0
  6,0
  25,0
    75,0
 • 10
  ØV
  Margit Nielsen - Erik Nielsen
  S 2 
  7
  -100
  -100
  4,0
  4,0
  4,0
  50,0
    50,0
  15,0
  62,5
 • 11
  Ø 4 
  9
  50
  50
  5,0
  3,0
  3,0
  62,5
    37,5
 • 12
  V 1UT 
  8
  -120
  -120
  0,0
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0
 • 16
  NS
  Hanne Boel - Claus Foged
  S 3♠ 
  9
  140
  140
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0
  0,0
  22,0
  91,7
 • 17
  S 3UT 
  13
  520
  520
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • 18
  S 3UT 
  10
  630
  630
  6,0
  6,0
  2,0
    75,0
  25,0
 • 13
  NS
  Sven Ingerslev - Torsten Sverdrup Warberg
  N 3♣ 
  7
  -200
  -200
  1,0
  1,0
  7,0
    12,5
  87,5
  11,0
  45,8
 • 14
  Ø 3 
  8
  50
  50
  2,0
  2,0
  6,0
    25,0
  75,0
 • 15
  V 3 
  11
  -150
  -150
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • 4
  ØV
  Ulla Rahbek - Niels Sandager
  S 3♠ 
  9
  140
  140
  6,0
  2,0
  2,0
  75,0
    25,0
  9,0
  37,5
 • 5
  Ø 2 
  9
  -140
  -140
  7,0
  1,0
  1,0
  87,5
    12,5
 • 6
  V 2♠ 
  9
  -140
  -140
  2,0
  6,0
  6,0
  25,0
    75,0
 • 19
  ØV
  Helle Andreasen - Kjeld Andreasen
  V 2UT 
  6
  200
  200
  7,0
  1,0
  1,0
  87,5
    12,5
  15,0
  62,5
 • 20
  S 1♣ 
  9
  110
  110
  1,0
  7,0
  7,0
  12,5
    87,5
 • 21
  S 2♠ 
  8
  110
  110
  1,0
  7,0
  7,0
  12,5
    87,5
 • 7
  ØV
  Ellen Boelt - Karl Anton Olesen
  V 6♣ 
  12
  -1370
  -1370
  0,0
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0
  20,0
  83,3
 • 8
  Ø 3 
  10
  -170
  -170
  4,0
  4,0
  4,0
  50,0
    50,0
 • 9
  S 5 D
  7
  -800
  -800
  0,0
  8,0
  8,0
  0,0
  100,0