Sommerbridge 3

Info: Almindelig turnering
Dato
Blå
Rød
gul
Grå