Monrad par

Beskrivelse: De 10 bedste par går i A-rækken til næste parturnering. Skulle det lykkes at finde 2 par mere inden næste parturnering går 12 par i A-rækken.
Info: Almindelig turnering
Dato
A-rækken