Torsdage 12/1 til 23/3 2023

Beskrivelse: Torsdag i lige uger
Info: Almindelig turnering
Dato
A-rækken
B-rækken