Turnering #130

Onsdag Formiddag, A-rækken

Par-turnering

Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Led
Modstandere
Kontrakt
Udspil
Stik
Score
NS
ØV
Score
Point
NS
ØV
Point
Pct
NS
ØV
Runde
Runde %
 • 13
  ØV
  Anne Marie Kristensen - Laurs Moryl Kristensen
  N 3SP
  ♣9
  9
  140
  140
  5,0
  5,0
  5,0
  50,0
    50,0
  21,0
  70,0
 • 14
  S 3UT
  ♣7
  7
  -100
  -100
  0,0
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 • 15
  S 3UT
  ♣2
  9
  600
  600
  4,0
  4,0
  6,0
  40,0
    60,0
 • 7
  ØV
  Anne Nymann - Kirsten Holst (S)
  Ø 2UT
  ♠6
  9
  -150
  -150
  2,0
  2,0
  8,0
  20,0
    80,0
  23,0
  76,7
 • 8
  Ø 5SP
  ♣K
  8
  150
  150
  2,0
  2,0
  8,0
  20,0
    80,0
 • 9
  S 4SP
  8
  9
  -50
  -50
  3,0
  3,0
  7,0
  30,0
    70,0
 • 22
  NS
  Inge-Lise Krarup - Ole Krarup
  N 2SP
  ♣Q
  10
  170
  170
  5,0
  5,0
  5,0
    50,0
  50,0
  16,0
  53,3
 • 23
  Ø 4UT
  ♠4
  9
  100
  100
  10,0
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
 • 24
  S 3HJ
  ♠A
  11
  200
  200
  1,0
  1,0
  9,0
    10,0
  90,0
 • 16
  NS
  Jens Høyer - Karin Høyer
  N 2UT
  5
  10
  180
  180
  8,0
  8,0
  2,0
    80,0
  20,0
  10,0
  33,3
 • 17
  N 3RU
  ♣9
  9
  110
  110
  0,0
  0,0
  10,0
      0,0
  100,0
 • 18
  N 3HJ
  A
  7
  -200
  -200
  2,0
  2,0
  8,0
    20,0
  80,0
 • 4
  ØV
  Vibeke Skov Nielsen - Flemming Eriksen
  S 3HJ
  3
  9
  140
  140
  8,0
  8,0
  2,0
  80,0
    20,0
  16,0
  53,3
 • 5
  Ø 4HJ
  ♣Q
  11
  -450
  -450
  3,0
  3,0
  7,0
  30,0
    70,0
 • 6
  V 2RU
  ♣A
  10
  -130
  -130
  3,0
  3,0
  7,0
  30,0
    70,0
 • 1
  NS
  Jørgen Marcussen - Hans Peter Friis
  V 2HJ
  ♣J
  11
  -200
  -200
  2,0
  2,0
  8,0
    20,0
  80,0
  3,0
  10,0
 • 2
  N 4HJ
  ♣4
  9
  -100
  -100
  1,0
  1,0
  9,0
    10,0
  90,0
 • 3
  Ø 3UT
  Q
  11
  -660
  -660
  0,0
  0,0
  10,0
      0,0
  100,0
 • 19
  ØV
  John Abildgaard (S) - Inge Hansen
  Ø 2UT
  T
  8
  -120
  -120
  2,0
  2,0
  8,0
  20,0
    80,0
  27,0
  90,0
 • 20
  Ø 3RU
  ♠2
  9
  -110
  -110
  0,0
  0,0
  10,0
  0,0
  100,0
 • 21
  Ø 1UT
  8
  7
  -90
  -90
  1,0
  1,0
  9,0
  10,0
    90,0
 • 10
  NS
  Ivar Rasmussen - Freddy Hansen
  N 3HJ
  ♣A
  9
  140
  140
  10,0
  10,0
  0,0
  100,0
  0,0
  13,0
  43,3
 • 11
  V 2SP
  8
  10
  -170
  -170
  0,0
  0,0
  10,0
      0,0
  100,0
 • 12
  S 3HJ
  2
  10
  170
  170
  3,0
  3,0
  7,0
    30,0
  70,0